سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

تجارب جهاني راهبرد توسعه شهري CDS  

تجارب جهاني راهبرد توسعه شهري

الف): پروژه CDS  شهر شن يانگ چين

بر اساس اهداف اين پروژه CDS  به صورت زير تعريف شده  است: فرآيند فراهم آوردن يك تصور بلند مدت از آينده شهر، به گونه اي كه يك برنامه عملي كوتاه مدت در آن ترسيم شده باشد. تاكيد CDS بيشتر بر تقويت رقابت اقتصادي است، ولي كاهش فقر، جنبه هاي محيطي، ساختار شهري،  سازماندهي و همچنين جنبه هاي محيط را نيز تحت پوشش قرار مي دهد. اين فرآيند به صورت اشتراكي، از همه بخش هاي جامعه، ذي نفعان اصلي را دخالت مي دهد. محصول يك راهبرد توسعه است و به گونه اي طراحي شده كه در جريان اجرا و در شرايطي كه موقعيت رقابتي در شهر تغييركند، متحول مي شود(China City Development strategy, 2001).

جدول(2-2): پروژه CDS شهر شن يانگ چين

پروژه شهر شن يانگ چين
ويژگي هاي شهر شن يانگ چهارمين شهر بزرگ چين و داراي 7 ميليون جمعيت است.اين شهر مركز اقتصادي،‌ صنعتي و سياسي شمال غربي چين مي باشد.و داراي رشد اقتصادي و فقر شهري بسيار اندكي(2.2%جمعيت شهري)است.
موضوع اساسي كاهش فقر و توسعه محيطي
هدف كلان فرآيند فراهم آوردن يك تصور بلند مدت از آينده شهر، به گونه اي كه يك برنامه عملي كوتاه مدت در آن ترسيم شده باشد
اهداف خرد ارائه چارچوب توسعه جامع براي شن يانگ(بهبود قابليت زندگي،  رقابت،  پايداري سيستم مالي[1]، ارتقاء مديريت و حاكميت خردمندانه و مردمي شهر)
تاكيد اساسي تقويت رقابت اقتصادي، كاهش فقر، جنبه هاي محيطي، ساختار شهري،  سازماندهي و همچنين جنبه هاي محيط
موضوعات كليدي

 

تعريف مجدد نقش «اجتماعي» حاكميت شهر و ارتقاء رشد اقتصادي از طريق فرآيند تصميم سازي خصوصي _ عمومي مي باشد.
تهيه كنندگان طرح

 

شهرداري شن يانگ، كميسيون برنامه ريزي شن يانگ، كميسيون ساختمان شهري و روستايي، هيات حفاظت زيست محيطي بين المللي شن يانگ و مركز مشاوره مهندسي شن يانگ .
خروجي هاي طرح

 

چارچوب توسعه جامع شن يانگ، فهرستي از بازيگران كليدي عمده در شهر و مسئوليت ها و نقش هاي كنوني و آينده، طرح اجرايي راهبردي
 دليل موفقيت انگيزه شهردار و حكومت محلي، . استمرار در هماهنگي، پايش و يازبيني مجدد
Refrence: Fukuoka Office, December 2002

ب): صوفيه بلغارستان

در سال 2000 ميلادي،  مديريت شهر صوفيه با همكاري سازمان ائتلاف شهرها و حمايت مالي بانك جهاني ، مركز اسكان بشر سازمان ملل و همكاري فني، آژانس همكاري فني آلمان و مشاركت شهروندان و بازيگران كليدي شهر صوفيه اين برنامه با يك افق پنج ساله تهيه شد.

عنصر اصلي در اجراي اين برنامه انجام تغييرات اساسي تا سال 2005 براي عضويت در اتحاديه اروپا مي باشد و لازمه آن كنارگذاشتن تمركز گرايي شديد دولتي در كليه بخش هاي اقتصادي و پيوستن به اقتصادي آزاد مي باشد.

صوفيه بلغارستان (دوره زماني طرح2015-2000)
موضوعات اصلي اقتصاد شهري، خدمات شهري، ساختار شهر، بهبود مديريت و حاكميت شهر
هدف افزايش سطح توليد و ايجاد يك سيستم  دموكراتيك و خودمختار شهري در شهر  صوفيه براي توليد مزاياي پايدار و بلند مدت براي ساكنان اين شهر مي باشد
نوع و نحوه مشاركت شهروندان روش مسقيم: مشاور با دعوت از شهروندان و صاحب نظران شهري توسط روزنامه هاي محلي و راديو و تلويزيون به برگزاي ميزگردهاي عمومي و جمع آوري و بررسي نظرات شهروندان پرداخته شد.

روش غير مستقيم: مجموعاً نظرات 1194 نفر از شهروندان شهر صوفيه در نقاط مختلف شهري مورد بررسي قرار گرفت.

بازندگان و برندگان طرح

 

اكثر ساكنان شهري از برندگان شهري محسوب خواهند شد ولي در آينده افرادي كه به سمت اقتصاد بازار روي مي آورند، ‌برندگان اصلي خواهند بود و افرادي كه به زندگي در سيستم اقتصاد دولتي ادامه دهند از بازندگان اصلي خواهند بود.

جدول(2-3) پروژه CDS شهر صوفيه بلغارستان

( source: Guidelines for Preparation of the Recife Metropolitan Region City Development Strategy 2001).

ج): ژوهانسبورگ آفريقاي جنوبي

پس از دولت آپارتايد در آفريقاي جنوبي،‌  باروي كار آمدن دولت جديد سياست هاي توسعه اي شكل گرفت. كه  CDS شهر ژوهانسبورگ از آن جمله است.

جدول(2-4): پروژه CDS شهر ژوهانسبورگ آفريقاي جنوبي

ژوهانسبورگ آفريقاي جنوبي
اهداف اصلي از تهيه طرح 1-­ حل بحران هاي درون ساختار مديريت شهري، 2-­ تقويت ساختار كلان شهري يكپارچه مديريت شهري، 3-­ گذار از آپارتايد دولتي و شهري
تهيه كننده طرح دولت محلي
مسائل اساسي برنامه توسعه انساني، زيربنايي و خدمات، توسعه اقتصادي
نحوه مشاركت مشاركت را از ابتدا بصورت دسته اي از دستورات در برنامه گنجانيده شده بود.
برندگان و بازندگان طرح برندگان يا بازندگان بسته به نوع برنامه تغيير مي كنند
توضيحات ضروري اين برنامه با تصويب و مشاركت عموم بازيگران كليدي همراه بوده است .لذا در اجرا كمي كند ولي حركتي موثر داشته است، در اين برنامه مشاوره به مديران به عنوان يك اصل پذيرفته شده،  همچنين يكپارچه سازي مديريت شهري در اولويت قرار گرفته، مرزهاي فضايي و مكاني خدمات باهم يكسان سازي شده اند

source:(Johannesburg , South Africa , City Development Strategy,  2001)

1-Bankability

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

توسط
تومان

تماس با ما

شماره تماس

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به واتساپ

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به تلگرام

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها