سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

تحلیلی بر ضریب گری و تشریح فرمول آن

تحلیلی بر ضریب گری و تشریح فرمول آن

ضریب گری نيز مشابه ضريب موارن است، اما به­ جاي تاكيد بر انحراف از ميانگين، اختلاف هر ناحيه را نسبت به ديگري برآورد مي­كند و به­ صورت زير مي­باشد، به­ طوري­كه در رابطه ­ي زیر، N تعداد نواحي، Xi جمعيت يا اشتغال ناحيه­ ي i، Xj جمعيت يا اشتغال ناحيه ­ي j، X متوسط جمعيت يا اشتغال و Wij وزن بين ناحيه ­ي i و j را مشخص مي­كند(حام و همكاران، 1389: ص12). در محاسبه­ ي مقدار وزني بين دو منطقه ­اي كه ارتباط مستقيم يا مرز مشترك داشته باشند، ضريب وزني يك و در مناطقي كه با يكديگر مرز مشترك نداشته باشند، ضريب وزني صفر قرار مي­گيرد(روش 0 و 1). ضريب گري براي سنجش ميزان تجمع از پراكنش به ­كار مي­رود و بين صفر تا دو تنظيم مي­شود، كه مقدار پايين­تر بيانگر تجمع بيشتر و مقدار بالاتر بيانگر پراكنش شهري بيشتر است(Tsai, 2005: p146).

فرمول ضریب گری

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

توسط
تومان

تماس با ما

شماره تماس

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به واتساپ

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به تلگرام

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها