سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

سيستم اطلاعات جغرافيايي(GIS) و تعاریف مختلف آن

سيستم اطلاعات جغرافيايي(GIS)

گسترش ابزارهاي جديد تحليلي، اين امکان را در اختيار برنامه¬ريزان قرار داده است که با شناخت عميق تر به مکان گزيني بهينه ي کاربري‌هاي شهري و همچنين شبيه سازي رشدشهرها بپردازند، ازجمله اين ابزارها، مدل‌هاي تلفيق اطلاعات و بانک‌هاي اطلاعاتي مکان محور سيستم اطلاعات جغرافيايي(GIS) است که امکان ايجاد نتايج ترکيبي را از لايه-هاي منفرد اطلاعاتي فراهم مي‌سازد. براي سيستم اطلاعات جغرافيايي تعاريف مختلفي ارائه شده است که مهمترين آن به قرار زير مي‌باشد :
– سيستم‌هاي اساسي کامپيوتري براي جمع آوري، ذخيره سازي، کنترل، بازيابي، به¬روز کردن، ادغام، پردازش، تحليل، مدلسازي و نمايش داده هاي جغرافيايي به¬صورت گوناگون هستند(پرهيزگار و شكويي، 1376: ص23).
– سيستم‌هاي پايگاه داده¬اي که در آنها داده¬ها داراي مشخصات فضائي (y و x) هستند و مجموعه¬اي از روش‌ها براي پاسخگويي به سوالات در آن قابل اجرا مي‌باشد(علي محمدي، 1376: ص43).
– سيستمي است که مي¬تواند داده هاي زمين را تجزيه و تحليل نموده و براي منظورهاي مورد نظر، اين تجزيه و تحليل¬ها را به اطلاعات جديد تبديل کند(قرخلو، 1378: ص316).
– مجموعه‌اي سازمان يافته از سخت افزار و نرم افزار و اطلاعات جغرافيايي و نيروي انساني متخصص که به¬منظور کسب، ذخيره، بهنگام سازي، پردازش، تحليل و ارائه¬ي کليه اشکالات اطلاعات جغرافيايي، طراحي و ايجاد شده است(شاعلي، 1378: ص196).

سيستم اطلاعات جغرافيايي(GIS)
آنچه در تمام تعاريف فوق مشاهده مي‌شود واژه¬هاي سيستم، داده¬ها و تحليل است و آنچه استنباط مي¬شود اين است که GIS اولاً يک سيستم است، ثانياً نياز به داده¬ دارد که اين داده¬ها، فضائي و غيرفضائي هستند و مي¬توانند نگهداري و بازيابي شوند، ثالثاً قدرت تحليل دارد و مي¬تواند بين داده¬هاي فضائي و غيرفضائي ارتباط منطقي برقرار کند و اين همان ويژگي GIS است که آن را از ساير سيستم¬هاي اطلاعاتي مجزا مي-نمايد(فرهادي، 1387: ص89)، به¬طوري¬كه يكي از عملكردهاي مفيد آن جهت برنامه¬ريزي و مديريت، تحليل و ايجاد نقشه‌هاي كاربري‌ها و شبيه¬سازي رشدشهرها و همچنين تلفيق با ساير مدل¬هاي تحليلي به¬عنوان پايگاهي براي مديريت داده¬ها، تجزيه و تحليل فضايي مي¬باشد. تحليل كاربري‌ها بر مبناي GIS كه در تنوع گسترده¬اي به¬كار گرفته مي¬شوند، حائز راهبردهاي اكولوژيكي جهت تعيين تناسب زمين و سكونتگاه براي حيوانات و گونه‌هاي مختلف گياهي، تناسب زمين براي كشاورزي، ارزيابي اثرات زيست محيطي، انتخاب بهترين مكان براي تسهيلات عمومي و خصوصي و برنامه¬ريزي منطقه¬اي مي¬باشد(Malczewski, 2004: pp1-65).

کلیدواژه : نکات کاربردی GIS؛
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

توسط
تومان

تماس با ما

شماره تماس

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به واتساپ

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به تلگرام

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها