سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

تعاريف مسکن

تعاريف مسکن :

در تعريف مسکن ، بايدگفت : در فرهنگ لغت فارسي ، مسکن به معني محل سکونت ، منزل و مقام آمده است

بر اساس تعريف مرکز آمار ايران ، واحد مسکوني : فضا ، مکان يا محوطه اي است که يک يا چند خانوار در آن سکونت داشته و به يک يا چند ورودي (شارع عام يا شارع خاص ) راه داشته باشند. امّا طبق تعريف بانک مرکزي واحد مسکوني عبارتست از تمام يا قسمتي از ساختمان مسکوني براي سکونت يک يا چند خانوار که داراي در مستقل به خيابان يا راهرو عمومي و نيز داراي سرويس مستقل باشند .

در سيمنار بين منطقه اي جنبه هاي اجتماعي مسکن 1975 دانمارک ، مستقيماً بر اين نظر بودند که تعريف مسکن به يک واحد مسکوني محدود نمي شود ، بلکه کل محيط مسکوني را شامل مي گردد که شامل کليه خدمات و تسهيلات ضروري مورد نياز براي بهزيستي خانواده طرحهاي اشتغال ، آموزش وتندرستي افراد است .(مخبر ، 1363 ،ص18 )

مقوله مسکن به عنوان يک مکان فيزيکي و سرپناه اوليه و اساس خانوار به حساب مي آيد در اين سرپناه برخي نيازهاي خانوار يا فرد از قبيل خواب ، استراحت ، حفاظت در برابر شرايط جوي وخلاصه شرايط زيست در مقابل طبيعت تامين مي شود (اهري،1367 ،ص7 )

از نظر دکتر اسماعيل شيعه در کتاب مقدمه اي برمبناي برنامه ريزي شهري « مسکن يعني مجموعه اي از خانه ها وخيابانها وسويسهاي وبسته به آن است » (شيعه ،1375 ،ص207 )

و از ديدگاهي ديگر مسکن مناسب به فضا يا مکاني گفته مي شود که بتواند زمينه لازم براي رشد فردي و جمعي هر يک از افراد خانواده را فراهم کند ، به نحوي که آن ها بتوانند بر حسب نيازهاي روحي و رواني خود و نوع فعاليت مورد نظر ، حريم لازم را بيابند ( هادي زاده ، 1385 ، ص 1 )

در دومين اجلاس اسکان بشر (1996 ) که در استامبول برگزار شد مسکن مناسب اين چنين تعريف شده است :   « سرپناه مناسب تنها به معناي وجود يک سقف بالاي سر هر شخص نيست، سرپناه مناسب يعني آسايش مناسب ، فضاي مناسب ، دسترسي فيزيکي و امنيت مناسب . امنيت مالکيت ، پايداري ودوام سازه اي ، روانشناسي ، تهديد سيستم گرمائي مناسب (وراثي ، سقائي ،1384 ،ص45 )

در بولتن اقتصاد مسکن ،تعريف مسکن امنيتي آمده است : فضايي است مشتمل برحداقل يک اطاق ؛ يک آشپزخانه ، يک مستراح که تمام يا قسمتي از ساختمان مسکوني را تشکيل مي دهد وداراي ورودي اختصاصي به خيابان ، کوچه و… يا راه پله يا راهروي مشترک است (بولتن اقتصاد مسکن ،1382 ،شماره 30 )

و يا در جائي ديگر مسکن اينچنين تعريف شده است : تمام يا بخشي از ساختمان است که براي سکونت يک خانوار احداث شده است ، که از گذرهاي همگاني ( کوچه و خيابان ) و يا گذرهاي اختصاصي ( راهروي مشترک و راه پله ) و ورودي مستقل برخوردار باشد ( توفيق ، 1370، ص 8 )

کلیدواژه : مسکن
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

توسط
تومان

تماس با ما

شماره تماس

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به واتساپ

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به تلگرام

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها