سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

سنجنده MODIS

1-1-   سنجنده MODIS

سنجنده ی MODIS یکی از سنجیده های اصلی ماهواره های  ترا[1] است که تصویر برداری آن مارس 2000 شروع شد . سنجنده‌ی MODIS  دارای 36 باند دریافتی از طول موج 0.4 تا 14.4 میکرومتر است. قدرت تفکیک باندهای یک و دو 250 متر، باندهای سه تا هفت، 500 متر و باندهای هشت تا 36،هزار متر است. از 36 باند این سنجنده، 16 باند آن در ناحیه 3.66 تا 14.383 میکرومتر و دارای قدرت تفکیک مکانی 1000 مترند. قدرت تفکیک رادیومتریک این سنجنده نیز دوازده بیت است.

کاربرد های عمده  این سنجنده عبارتند از:

  • مطالعه تغیرات زمین: شامل کاربری زمین، تغییرات پوشش زمین، شناسایی محدوده های پوشیده از برف و شناسایی مناطق آتش سوزی،
  • مطالعه تغییرات اقیانوس ها: شامل منابع آب، ذرات معلق در هوا، سطح زمین و اقیانوس ها، شناسایی بخار آب و جریان های اقیانوسی،
  • مطالعه تغییرات اتمسفری: شامل نیمرخ دمایی، اندازه ی ذره های موجود در ابر، ارتفاع ابر و دمای ابر

قدرت توان تفکیک طیفی بالای سنجنده MODIS (36 باند)، به ما امکان ترکیب های باندهای مختلف و ایجاد تصاویر مرکب رنگی (FCC) مناسب برای تشخیص عوارض را می دهد. همچنین دارا بودن باندهای حرارتی متعدد آنها را نسبت به سایر سنجنده ها در موقعیت ممتازی قرار می دهد. پس در مناطقی که تغییرات افقی دما بالا بوده و یا در مطالعات آب و هوایی در سطح وسیع، استفاده از این سنجیده با داشتن قدرت تفکیک مکانی پایین، مناسب به نظر می رسد.

این سنجنده نسبت به برخی سنجنده های دیگر از نظر قدرت تفکیک مکانی، زمانی و طیفی وضعیت مطلوبتری دارد. به طوری که قدرت تفکیک مکانی سنجنده‌ی AVHRR از ماهواره ی NOAA، 1.1 کیلومتر و تعداد باندهای حراراتی TM لندست فقط یک باند (باند 6) است.

از مزایای دیگر استفاده از تصاویر سنجیده MODIS به روز بودن تصاویر آن، دارا بودن چندین قدرت تفکیک مکانی (محلی، منطقه ای، بین المللی، قاره ای و جهانی)است، که آن را برای تحقیقات علمی و مدیریت منابع زمینی و محیطی مناسب کرده است.

سازمان ناسا عهده دار یک برنامه‌ی دراز مدت برای مشاهده، پژوهش، تجزیه و تحلیل خشکی ها، اقیانوس ها، اتمسفر و اندازه گیری هایی از سیستم مشاهده زمینی (EOS[2]) شد (NASA،1999). سیستم مشاهده ی زمینی به وسیله تشکیلات اقتصادی علوم زمین سازمان هوانوردی و فضایی ناسا سرمایه گذاری شده و دارای سه بخش مهم است: (1) هماهنگی بین ماهواره های مشاهده ی زمینی (2) سیستم پیشرفت داده ها برای حمایت از تهیه، بایگانی و انتشار داده های ماهواره ای طراحی شده، (3) شیوه ی علمی تهیه داداه ها.

از زمانی که ماهواره ی ترا در مدار قرار گرفته است، تیم علمی MODIS یشرفت های مهمی در مشخص کردن سطح کارایی دستگاه MODIS، تهیه داده ها، ارزیابی و ایجاد محصولات ژئوفیزیکی و آماده سازی برای در مدار قرار دادن دستگاه MODIS دوم در ماهواره ی اکوا را داشته اند.

طراحی MODIS برای جواب گویی به سه رشته  علمی: اتمسفر، اقیانوس و زمین انتخاب شد.

ویژگی‌های سنجنده ی اولیه، حساسیت‌های رادیومتریک، طیفی، مکانی و حساسیت‌های خطی است. دستگاه های مشاهده گر خودکار در ویژگی های اولیه تغییر یافت و بعد از قرار گرفتن در مدار تنظیم شد. تظیم مطلق در باندهای انعکاسی خورشیدی MODIS به وسیله ی اندازه گیری سیگال بر روی منتشر کننده‌ی خورشیدی روی مدار بایگانی می شود.

فرایند محصولات زمینی MODIS در سال 1992 تجدید نظر شد. این زمانی بود که یکی از موضوعات علمی ناسا، ماموریت در سیاره ی زمین (رنینگ و همکاران،1994). برای تجدید نظر بر روی محصولات زمینی، مشخصه هایی از پوشش گیاهی و تغییر آن افزوده شده است. تولید داده های زمینی ناسا به سه دسته گروه بندی می شوند:

1) پوشش گیاهی 2) تابش سطحی و 3) پوشش زمینی. محصولات MODIS به پژوهشگران اجازه می دهد که بتواد از شاخص های پوشش گیاهی جدید و مختلف استفاده کنند. (تاونشند، 1994) شاخص های پوشش گیاهی ارتقا یافته (EVI) یک محصول جدید MODIS است که برای افزایش کارایی NDVI ارائه شده است. در شاخص EVI مسئله تراکم پوشش گیاهی و کاهش اثرات خاک زمیه لحاظ شده است، اما ارزیابی کاربردهای آن زمانی طول خواهد کشید. ( هوت و همکاران، 2002). علاوه بر شاخص سطح برگ و محصولات اولیه، برای رفع نیازهای بهره وری از اکوسیستم و پژوهش مربوط به چرخه کربن طراحی شده است. (مایننی و همکاران،2002). تلاش متخصصان MODIS منجر به توسعه بیشتر استفاده از امواج مادون قرمز کوتاه، ردگیری آتش سوزی، تغییر پوشش زمینی و دمای سطح زمین شده است. روش های تصحیح های اتمسفری MODIS نمایان گر پیشرفت در سیستم های جدیدتر است. ( ورموت و همکاران، 2002) باند های مادون قرمز میانی با قدرت تفکیک متوسط قابل بهره برداری اند. دمای سطح زمین و محصولات حاصل از آلبدو BRDF/Albedo یک موقعیت جدید برای مدلسازی اقلیمی فراهم می کند (شاف و همکاران، 2002)

MODIS داده های فراوانی ارائه می دهد که برای مطالعات کره زمین، به ویژه مطالعات حرارتی مفیدند. دامنه ی طیفی 8 باند حرارتی MODIS از 36 باند به شرح زیر است:

 

Band 29= 8.400 – 8.700µm                                 Band 33= 13.185 – 13.485µm

Band 30= 9.580 – 9.880µm                                 Band 34= 13.485 – 13.785µm

Band 31= 10.780 – 11.280µm                             Band 35= 14.785 – -14.085µm

Band 32= 11.77 – 21.270µm                               Band 35= 14.085 – 14.385µm

البته دامنه ی طیفی برخی باند های سنجیده ها مانند باند TM6 اندست زیاد است.

TM6 = 10.45 – 12.5 µm

 

1 – TERRA

1  – EOS

کلیدواژه : سنجنده MODIS
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

توسط
تومان

تماس با ما

شماره تماس

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به واتساپ

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به تلگرام

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها