سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

معيارهاي موثر در مكاني پارك هاي شهري

– معيارهاي موثر در مكاني پارك هاي شهري

برخی از الگوهای فضایی تخصیص مکانیابی عبارتند از:

1- الگوی کمینه فاصله ای  2- الگوی بیشینه تراکم  3- الگوی کمینه فاصله ای توان دار  4- الگوی کمینه فاصله ای محدودیت دار  5- الگوی بیشینه پوشش  6- الگوی بیشینه پوشش محدودیت دار (علیمحمدی، 1381).

در مكانيابي پارک های شهری كه بر اساس ظرفيت، وسعت، جاذبة فضايي و شعاع دسترسي طبقه بندي مي شوند معیارهای زیر بایستی در نظر گرفته شود.

دسترسي: محل احداث پارك از نظر در دسترس بودن براي تمامي اقشار قابل توجه است. چنانچه مکان پارک هاي درون شهري بدون در نظر گرفتن شبکه دسترسي مناسب انتخاب گرديده باشد، نه تنها از نظر ايمني، کاربران اين نوع کاربري را مورد تهديد قرار مي دهد، بلکه سيستم حمل و نقل شهري را نيز تحت تأثير قرار خواهد داد. لذا پارک هاي درون شهري به تناسب سلسله مراتب، لازم است از يک شبکه ارتباطي مناسب برخوردار گردند. در ادامه نوع ارتباطات هر يک از انواع پارک هاي درون شهري ارائه مي شود :

پارک درون شهري واحد همسايگي: نزديک به مسيرهاي اصلي پياده، عدم تداخل با مسيرهاي سواره رو.

پارک محله اي: نزديک به مسيرهاي اصلي پياده ، عدم تداخل با مسيرهاي اصلي سواره رو

پارک ناحيه اي: نزديک به مسيرهاي اصلي سواره رو

پارک منطقه اي: دسترسي با وسايل نقليه امکان پذير مي باشد.

ايمني در دستيابي: پارك هاي عمومي بايد به نحوي ساخته شوند تا براي تمامي اقشار جامعه با ساختار سني و جنسي مختلف براحتي قابل دسترسي باشند.

مركزيت: اين كاربري بايد حتي المقدور در مراكز شهري، اعم از مراكز محلات، مراكز ناحيه و مناطق شهري مكان يابي شوند (سعيدنيا، 1379). نكتة بسيار مهم ديگر در مكانيابي فضاهاي سبز شهري و پارك ها ضرورت اجتماعي آن است، تا جايي كه جین جکوب[1]منتقد شهرسازي معاصر معتقد است كه پارك بايد در جايي باشد كه در آن زندگي موج مي زند و فرهنگ و فعاليت بازرگاني در آن است (سعيدنيا، 1379). از طرفي دسترسي به شبكة ارتباطي و بهره برداري ديداري از مناظر پارك ها از ويژگي هاي پارك شهري با مكان يابي خوب است. اما بعد از مكان يابي پارك ها درنظرگرفتن فعاليت ها و موارد كاركردي (اجزا و عناصر پارك ها) در پارك ها از اهميت فراواني برخودار است بهترين پارك ها آنهايي هستند كه به نيازهاي (اجتماعي ،فرهنگي، روحي و رواني و…) گروه هاي مختلف سني و جنسي توجه مي كنند و فضايي جذاب، مطلوب و متنوع براي آنها فراهم مي نمايند، به مقولة ايمني (در وسايل بازي و ايمني اجتماعي و رواني) به عنوان عاملي مهم و مؤثر در جذابيت پارك ها توجه مي نمايند، امنيت اجتماعي را براي مراجعين تأمين و مقولة ونداليسم[2] را در اين مكان هاي عمومي كنترل مي كنند.

همچنین در این تحقیق از شاخص ها و معیارهای زیر برای مكان يابي پارك ها استفاده شد.

                     نزديكي به مراكز ثقل جمعيت

                     نزديكي به مراكز آموزشي

                     نزديكي به مراكز فرهنگي

                     نزديكي به مراكز مسكوني

                     زمین های با شیب کم

                     دسترسي به شبكه ارتباطي فرعي

                     فاصله از فضاي سبز موجود

                     عدم دسترسي به شبكه ارتباطي اصلي (آزادراه، بزرگراه)

                     دسترسي به زمين هاي مستعد (زمين هاي باير). [1] Jane Jacobs

[2] vandalism

کلیدواژه : مكاني پارك ؛
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

توسط
تومان

تماس با ما

شماره تماس

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به واتساپ

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به تلگرام

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها