سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی (gis) در ورزش

کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی در ورزش

يک GIS قدرتمند در مديريت کارآمد و بهينه امكانات و پتانسيلهاي ورزشي ميتواند پاسخگوي بسياري از مسائل موجود در محيطهاي مختلف جغرافيايي باشد. اين زمينهها در قالب مراحل شناخت، گزارشگيري، برنامهريزي، مديريت و نظارت عبارتند از (پرهيزگار،1376):

کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی در ورزش

 • شناخت وضعيت اماکن ورزشي سرپوشيده و روباز.
 • شناخت وضعيت اماکن ورزشي بر حسب نوع ورزش و امكانات ورزشي.
 • شناخت وضعيت تجهيزات ورزشي و نوع استانداردهاي اعلام شده توسط وزارت ورزش، وزارت آموزش و پرورش و…
 • شناخت سختي ارتباط و راه براي دسترسي به امكانات شهرهاي مجاور.
 • شناخت مكانهايي با آب و هواي مناسب براي آمادگيهاي ورزشي و يا اردو هاي تفريحي- ورزشي در فصول مختلف.
 • گزارشگیری از ميزان تراکم انساني هر منطقه و ميزان تناسب آن با پتانسيل هاي ورزشي موجود.
 • گزارشگیری از اطلاعات طبقهبندي شده براي سرمايهگذاري بخش خصوصي هر منطقه.
 • -گزارشگیری از برنامههاي ورزشي و امكانات هر مجتمع در سايت اينترنتي در محيط GIS

(Web GIS)  بصورت به هنگام.

 • گزارشگیری از سرانه امكانات ورزشي در نقاط مختلف کشور به تفكيک نوع ورزش.
 • گزارشگیری از سرانه امكانات ورزشي در نقاط مختلف کشور به تفكيک نوع امكانات.
 • گزارشگیری از سرانه امكانات ورزشي در نقاط مختلف کشور به تفكيک استان، شهر، ناحيه .
 •  مدیریت بر توزيع عادلانه امكانات ورزشي مناطق کشور بر اساس پارامترهاي مختلف انساني و سخت افزاري.
 • مدیریت بر پويا سازي پتانسيلهاي بالقوه با توجه به سوابق قبلي بالفعل شده هر منطقه.
 • مدیریت بر اولويت بندي مكاني طرحها و درخواسته اي جديد.
 • مدیریت بر کنترل برنامههاي زمانبندي پيشرفت احداث امكانات ورزشي.
 • مدیریت بر اولويتدهي تخصيص امكانات براساس پارامترهاي مختلف مديريت.
 •  نظارت بر طول عمر تجهيزات  و امكانات ورزشي موجود و پيش بيني نيازهاي نگهداري و بهره برداري.
 • نظارت بر ميزان ارتباط و نزديكي مكاني تجهيزات و امكانات گران قيمت و توزيع مكاني مناسب آنها در کشور.
 • نظارت بر هماهنگ سازي اوليه مجوزهاي باشگاههاي خصوصي داراي امكانات و فعاليتهاي مشابه.
کلیدواژه : نکات کاربردی GIS؛
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

توسط
تومان

تماس با ما

شماره تماس

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به واتساپ

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به تلگرام

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها