سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

بررسي شيب زمین در نرم افزار Arc gis و تحلیلی بر انواع شیب ها

بررسي شيب زمین در نرم افزار Arc gis

شيب يكي از فاكتورهاي بسيار مهم در واكنش هيدرولوژيكي و همچنين زمان تمركز مي‌باشد. هرچه شيب عمومي افزايش يابد زمان تمركز كوتاهتر مي‏شود زيرا آب درشيبهاي تندتر سريعتر حركت مي‏كند. بنابراين زمين هاي با شيب تند از دبي پيک بيشتري نسبت به زمين هاي كم شيب و يا تقريباً مسطح برخوردار هستند. که می توان نقشه شیب را در GIS تهیه کرد. از طرفي عامل شيب را مي‏توان يكي از فاكتورهاي بسيار مهم در ميزان فرسايش و مقدار رسوبدهي دانست. هرچند فاكتورهاي ديگري نظير پوشش گياهي، كاربري اراضي وغيره هركدام به نحوي در وقوع جريانات سطحي و فرسايش تاثير‏گذارند ولي عامل شيب وتوپوگرافي منطقه به عنوان يکي از مهمترين عوامل تأثير گذار مطرح است.

شيب زمین در نرم افزار Arc gis

شيب اختلاف ارتفاع در واحد طول مي باشد. از آنجايي كه در لايه مدل رقومي‏ ارتفاعي (DEM) براي هر سلول شبكه (Pixel)، ارتفاع مشخص است، لذا براي بدست آوردن شيب متوسط در مركز يك سلول شبكه كافي است اختلاف ارتفاع سلولهاي مجاور را بدست آورده و تقسيم بر دو برابر طول يك سلول نمود. چنانچه اين عمل در دو جهت عمود بر هم x و y انجام گيرد، از جمع برداري اين تغييرات ارتفاع در واحد طول، گراديان شيب براي سلول شبكه مركزي بدست خواهد آمد. بدين‌منظور با استفاده از فيلترهاي مناسب و دستورات موجود در نرم افزار GIS شيب بر حسب درصد محاسبه خواهد شد. در اين روش هر سلول شبكه داراي شيب خاصي بوده و نقشه شيب بدست آمده داراي تنوع زيادي مي‌باشد. بنابراين لازم است با در نظر گرفتن دامنه كلاسهاي شيب مورد نياز براي ساير بخشهاي مطالعاتي جهت انجام برنامه ريزي هاي مربوط، نقشه شيب را طبقه‌بندي نمود. دامنه كلاسهاي شيب بهتر است بر حسب درصد طبقات از جمله: 2-0، 5-2 ،‌ 8-5، 12-8 ،15-12، 20-15، 30 – 20، 65 – 30 و بالاتر از65 درصد باشد .

بديهي است كه با استفاده از امكانات GIS، امكان هرگونه تقسيم‌بندي جديد وجود دارد. براي طبقه‌بندي نقشه شیب در GIS از دستور Reclassify در محيط ArcGIS استفاده خواهد شد. دقت اين روش بستگي زيادي به نحوه ورود اطلاعات (تراكم خطوط منحني ميزان و نقاط ارتفاعي وارده) دارد، لذا جهت از بين بردن سلولهاي شبكه‏اي منفرد ناخواسته از يك فيلتر با ابعاد مناسب (Remove noise) استفاده مي‏گردد. از آنجائيکه نقشه شيب بدست آمده داراي پليگونهاي بسيار کوچک نيز مي­باشد، براساس مقياس مطالعه ، پليگونهايي با مساحت کمتر در دل پليگونهايي با مساحت بزرگتر با استفاده از دستور eliminate درArcGIS  ادغام خواهند شد.

 

شيب زمین در نرم افزار Arc gis

  • شيب متوسط وزني منطقه

براي محاسبه شيب متوسط وزني مي­توان با تشكيل جدولي كه كلاس شيبها و سطح محصور هركلاس درآن قراردارد ، محاسبات انجام گيرد. سپس معرف كلاس شيب را درسطح محصور كلاس ضرب شده و نتايج را با هم جمع و برمساحت كل تقسيم مي‏نمايند كه نتيجه بدست آمده شيب متوسط وزني منطقه است.

  • شيب ميانه

اين شيب را مي‏توان علاوه بر استفاده از نرم افزارهاي GIS ، با استفاده از منحني سطح-شيب بدست آورد و آن شيبي است كه 50% سطح منطقه بالاي آن و50% سطح منطقه پايين آن شيب واقع شده است.

  • مد شيب

طبقه شيبي که بيشترين فراواني را در منطقه دارد را مد شيب منطقه گويند که از روي هيستوگرام فراواني طبقات شيب بدست مي­آيد.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

توسط
تومان

تماس با ما

شماره تماس

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به واتساپ

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به تلگرام

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها