سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

تحليل پستی و بلندی ها در نرم افزار Arc GIS

1-1- تحليل پستی و بلندی ها در نرم افزار Arc GIS

جهت تحليل پستي و بلنديها از اطلاعات ‏نقشه‏ هاي توپوگرافي رقومي با مقياس 1:250000،1:25000 و تصاوير ماهواره 2002 ETM و … می توان استفاده کرد و پارامترهاي فيزيوگرافي وتوپوگرافي منطقه را استحراج کرد.

1-1-1- بررسي ارتفاع و هيپسومتري

ارتفاع پستی و بلندی يك منطقه ازسطح درياي آزاد مي باشد. ارتفاع يك منطقه درميزان وقوع بارندگي، درجه حرارت وتغييرات آن، ميزان تبخير و تعرق، شدت تشعشعات خورشيدي وبطور كلي درآب وهواي منطقه و به همراه آن در تشكيل وتوسعه خاك، نوع و تراكم پوشش گياهي اثر دارد. به همين دليل دانستن ارتفاع متوسط يك منطقه و اختلاف ارتفاع و بخصوص نحوه توزيع سطح – ارتفاع و اينكه چند درصد از سطح منطقه در سطوح ارتفاعي مختلف قرار دارد، مي‏تواند در شناخت رژيم آبدهي منطقه كمك بسزايي نمايد. معمولاًً ميزان بارندگي با افزايش ارتفاع افزايش مي‏يابد و ضمن کاهش درجه حـــرارت، بارندگي‏ها بيشتر بصورت برف خواهد بود و در چنين مناطقي جريان رواناب بادوام­تر و رژيم آبدهي متعادل­تر مي‌باشد.

به‌منظور بررسي هيپسومتري و تحليل پستی و بلندی ها می توان از خطوط منحني ميزان نقشه‌هاي 25000 : 1 (بر اساس نیاز می توان از مقیاس های دیگر نیز استفاده کرد) رقومي‏ وارد سيستم GIS کرد. علاوه بر منحني‏هاي ارتفاعي كليه نقاط ارتفاعي موجود در نقشه (قلل كوه‌ها و تپه‌ها) نيز وارد سيستم گرددد و سپس با استفاده از الگوريتم درون‌يابي (Interpolation Hutchinson) در محيط نرم‌افزار سيستم اطلاعات جغرافيايي  ArcGIS كه يكي از قويترين روشهاي انترپولاسيون براي توليد مدل رقومي‏ارتفاع ( DEM ) مي‏باشد، لايه اطلاعاتي مدل رقومي‏ارتفاعي زمين (Digital Elevation Model) منطقه با ابعاد شبكه (Pixel size) مناسب استخراج گردد. با توجه به دامنه تغييرات ارتفاعي محدوده مورد مطالعه كلاسهاي طبقات ارتفاعي با استفاده از قابليت كلاس‌بندي (Reclassify) نرم‌افزار Arc GIS استخراج خواهد شد.

  • ارتفاع متوسط منطقه

ميانگين ارتفاعات موجود در يك منطقه را ارتفاع متوسط منطقه مي گويند. ميانگين ارتفاعات از سه روش متوسط وزني، ميانگين مستقيم و ارتفاع ميانه محاسبه مي‏گردد. ارتفاع متوسط از روش وزني بسيار به واقعيت نزديكتر و كاربردي تر است. امروزه به کمک نرم افزارهاي قوي GIS، امکان انجام محاسبات دقيق براي بدست آوردن ارتفاع متوسط وزني و ارتفاع ميانه قابل انجام است.

  • ارتفاع متوسط وزني

براي بدست آوردن ارتفاع متوسط وزني از فرمول زير استفاده مي‏گردد.

 

براي محاسبه ارتفاع متوسط وزني از اين روش مي­بايست از جداول سطح_ارتفاع استفاده کرد. ابتدا ارتفاع متوسط براي هر طبقه ارتفاعي بدست آمده و در مساحت آن ضرب مي­شود. سپس تمام اين موارد با هم جمع گشته و بر کل مساحت منطقه تقسيم مي­شود. بديهي است که هرچه طبقه ارتفاعي کوچکتر باشد، ارتفاع متوسط وزني دقيق تر خواهد بود. از آنجاييکه نرم افزارهاي GIS حداقل طبقه ارتفاعي ممکن را مدنظر قرار مي­دهند، ارتفاع متوسط وزني را دقيق­تر محاسبه مي­نمايند. ضمن اينکه از سرعت بالاي محاسبات برخوردار بوده و از خطاهاي محاسباتي نيز پرهيز مي­شود.

  • ارتفاع ميانه

ارتفاع ميانه يا ارتفاع 50% را مي‏توان با استفاده از منحني تجمعي سطح- ارتفاع بدست آورد. ارتفاع ميانه، ارتفاعي است كه 50% سطح منطقه بالاي آن و 50% سطح منطقه پايين آن ارتفاع واقع شده است.

  • نما و مد ارتفاعي

مد ارتفاعي، طبقه ارتفاعي است كه بيشترين يا بزرگترين فراواني را دارد و آن را مي­توان از هيستوگرام توزيع سطح – ارتفاع و يا از جداول هيپسومتريك بدست آورد.

 

 

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

توسط
تومان

تماس با ما

شماره تماس

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به واتساپ

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به تلگرام

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها