خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام

آخرین نوشته ها

اثرات سرمایه اجتماعی برامنیت اقتصادی

اثرات سرمایه اجتماعی برامنیت اقتصادی سید محمد حسن مصطفوی[۱] چکیده در تعریفی ساده، مظهر همکاری درون جوش و متکی به اعتماد متقابل مردم در چارچوب مشارکت در شبکه اجتماعی و عمدتا در قالب سازمانهای غیر دولتی را سرمایه اجتماعی گویند که امروزه به عنوان امنیت و توسعه اقتصادی می باشد …

توضیحات بیشتر »

شناسایی، دسته بندی و اولویت بندی عوامل موثر بر سرمایه اجتماعی

شناسایی، دسته بندی و اولویت بندی عوامل موثر بر سرمایه اجتماعی (مطالعه موردی: شهرستان های منتخب استان سمنان) دکتر عظیم زارعی، عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان، دانشکده اقتصاد و مدیریت نوید شریفی، کارشناس ارشد مدیریت صنعتی چکیده : تئوري سرمايه اجتماعي، اشاره به منابعي دارد كه افراد به واسطه حضور …

توضیحات بیشتر »

سرمایه اجتماعی و توسعه اقتصادی

سرمایه اجتماعی و توسعه اقتصادی دکتر عباس طالب بیدختی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی – واحد گچساران سید محمد باقر سبحانی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی – واحد مرودشت چكيده سرمايه اجتماعي (Social Capital) از مفاهيم نويني است كه امروزه در بررسيهاي اقتصادي و اجتماعي جوامع مدرن …

توضیحات بیشتر »

سرمایه اجتماعی اسلامی و توسعه اقتصادی

سرمایه اجتماعی اسلامی و توسعه اقتصادی دکتر رحمان سعادت[۱]، دکتر حمیدمسجدسرایی[۲] چکیده در این تحقیق ضمن معرفی سرمایه اجتماعی اسلامی اثرات آن را روی توسعه اقتصادی بررسی می کنیم. مدل‌هاي رشد و توسعه، قبلا مبناي خود را بر اين قرار داده بودند كه نيروي كار فعال در فرآيند توسعه، از …

توضیحات بیشتر »

نقش سرمايه اجتماعي در اقتصاد نوين

نقش سرمايه اجتماعي در اقتصاد نوين (ارائه مدل جديدِ سرمايه فكري) علي ياسيني: دانشجوي دكتري مديريت آموزشي دانشگاه تربيت معلم تهران آيت الله سعادت طلب: دانشجوي دكتري برنامه ريزي و توسعه آموزش عالي دانشگاه شهيد بهشتي اکبر رمضاني: دانشجوي کارشناسي ارشد برنامه‌ريزي درسي دانشگاه تربيت‌ معلم تهران چكيده: شواهد تجربي …

توضیحات بیشتر »

تحلیلی بر نظریه برنامه ریزی وکالتی

برنامه ریزی وکالتی مقدمه: دهه ۱۹۶۰ دهه انتقاد از ارزش ها و روش های موجود و پیشنهاد دیدگاه ها و روش های نو در عرصه های مختلف بود که برنامه ریزی شهری یکی از آن ها بود که برنامه ریزی و برنامه ریزان را در خدمت سرمایه و منافع سرمایه …

توضیحات بیشتر »

برنامه ریزی مشارکتی در شهرسازی

 چکیده در دهه ۱۹۶۰میلادی بحران های ناشی از برنامه ریزی سنتی، شکست برنامه های اقتصادی، عدم توجه کافی به محرومان باعث افزایش فقر و نابرابری، عدم مشارکت مردمی در طراحی، اجرا و ارزیابی این طرح هاو … باعث  شد طرح های رایج در این دوره با شکست مواجه شوند برنامه …

توضیحات بیشتر »

مروری بررویکردهای برنامه ریزی شهری:

زمینه های برنامه ریزی راهبردی  در ایران و جهان چكيده       به دنبال تحولات وسيع و عميق در حيات سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جامعه بشري در چند دهه اخير و آغاز «عصر پسامدرن» اينك دانش برنامه‌ريزي وارد يك دوران بحران، ابهام و چالش جدي‌تري شده است در اين راستا …

توضیحات بیشتر »

برنامه‌ریزی درون سرزمینی / برنامه ریزی گستره ای(ناحیه ای)

جریان های مردمگانی(جمعیتی) و اشتغال در یک گستره، دستیابی و استفاده بهینه از بن مایه های انسانی و گیتایی(طبیعی) و ایجاد رشد اندازه د‌اری(اقتصادی) و پیشرفت هازمانی(اجتماعی)، از جمله کنش‌های برنامه‌ریزی گستره‌ای به ‌شمار می آیند. درراستای این پویش، پیشرفت زیرساخت ها و رسانشی ها(ارتباطات) در چارچوب انگاره(طرح) های سرزمینی …

توضیحات بیشتر »

مرور مبانی نظری برنامه ریزی حمل و نقل مناطق کلان­شهری

مرور مبانی نظری برنامه ­ریزی حمل و نقل مناطق کلان­شهری برنامه­ ریزی حمل و نقل[۱] برنامه ریزی حمل و نقل ارتباطات حیاتی میان حمل و نقل و دیگر اهداف اجتماعی را شناسایی می‌کند. فرایند برنامه ریزی نیازمند استراتژی‌های درحال توسعه به منظور اجرا، مدیریت، نگهداری و تامین مالی سیستم حمل …

توضیحات بیشتر »

برنامه ریزی سرزمینی و پیشرفت گستره ای(ناحیه ای)

برنامه ریزی پیشرفت گستره ای می کوشد تا چشم انداز پیشرفت را در هر گستره در سه زمینه انگاره پردازی(طراحی) نموده و به انجام برساند: – نخست، پافشاری بر افزایش توان بن مایه های(منابع) انسانی و گسترش پیشرفت هازمانی(اجتماعی) به گونه پیشرفت پایدار انسانی، کاهش نداری(فقر) و بیکاری و تمرکززدایی از …

توضیحات بیشتر »

برنامه ریزی سرزمینی و پیشرفت روستایی

برداشتی از: دیدمان کارکردهای شهری در پیشرفت روستایی Urban Functions in Rural Development (UFRD) Dennis Rondinelli-1976 با توجه به جایگاه و اهمیت برنامه ریزی پیشرفت سرزمینی (منطقه‌ای) در فرایند جهانی شدن‌اندازه داری (اقتصاد) ، یک سامانه سلسله مرتبه‌ای برای سامان (نظام) برنامه ریزی سرزمینی می‌توان در دید داشت که شامل …

توضیحات بیشتر »

سرزمین پایدار : برنامه ریزی و مدیریت آمایش سرزمین

برنامه ریزی و مدیریت آمایش سرزمین مدیریت آمایش سرزمین: دخالت و دست کاری به هنگام در فرایند پیشرفت، افزایش بن مایه های(منابع) سرمایه ای، نیروی انسانی، دارایی های همگانی، ژرف کردن تمرکززدایی و مدیریت سرزمین. دو محور پایه ای درگردانندگی و مدیریت آمایش سرزمین: – یکی به کارگیری فرایند برنامه ریزی …

توضیحات بیشتر »

سرزمین پایدار : برنامه ریزی و ترابری(حمل ونقل) و جابه جایی

برنامه ریزی و ترابری(حمل ونقل) و جابه جایی سازماندهی بهینه و کارآی فرامون(فضای) سرزمینی: پیشرفت و گسترش در همه گونه های زیرساخت های ترابری و جابه جایی و پیشرفت فن آوری های رسانشی(ارتباطاتی) سامان(سیستم) ترابری بر جانمایی کانون های زیست و کار و گسترش کالبدی آنها نشان گذار است. همچنین، …

توضیحات بیشتر »

سرزمین پایدار : برنامه ریزی و برابری، گونه گونی(تنوع) و بهبودی جامعه(هازمان)

برنامه ریزی و برابری، گونه گونی(تنوع) و بهبودی جامعه(هازمان) بهبودی هازمان(جامعه): افزایش مجال کار(فرصت اشتغال)، گسترش زیرساخت های آسایش و آرامش مردم و دادگرانه نمودن پویش های پیشرفت، برای این آرمان ها، آن چه که در برنامه ریزی، برجستگی می یابد، مردم سالاری است. پیشرفت درهر هازمان با شکل بخشیدن به ساختارهای …

توضیحات بیشتر »